BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS:

Yra galimybė apskaitą tvarkyti nuotoliniu būdu prisijungus prie Jūsų apskaitos programos, kai informacija talpinama Jūsų serveryje arba Jums prisijungus prie mūsų programos, kai informacija talpinama mūsų serveryje. Tokiu būdu dalį darbų galite atlikti Jūs: Pajamuojate gaunamas sąskaitas faktūras, išrašote sąskaitas savo klientams, galite peržiūrėti Jūsų įmonės skolų būklę, atlikti kitus Jums reikalingus darbus. Taip mažėja Jūsų paslaugų kaina, kadangi dalį darbų Jūs atliekate patys.

Pagal individualų susitarimą su klientu teikiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų registravimas (esant poreikiui pardavimo sąskaitas galime ir išrašyti);
 • Kasos dokumentų registravimas, kasos knygos pildymas;
 • Banko išrašo registravimas;
 • Avanso apyskaitų sudarymas;
 • Kuro apskaita (be kelionės lapų pildymo);
 • Ilgalaikio turto apskaita (ilgalaikio turto registravimas apskaitoje, įsakymų susijusių su ilgalaikio turto apskaita parengimas, įvedimo į eksploataciją aktų sudarymas, nusidėvėjimo skaičiavimas);
 • Atsargų kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
 • Darbo užmokesčio apskaita (darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje, deklaracijų susijusių su darbo užmokesčiu rengimas ir pateikimas VMI ir Sodrai, darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymas, pranešimai Sodrai apie darbuotojų priėmimą – atleidimą, pranešimai Sodrai apie darbuotojo ligos laikotarpius, asmens kortelių sudarymas);
 •  Finansinių ataskaitų rengimas (metinė finansinė atskaitomybė teikiama registrų centrui, metinė pelno mokesčio deklaracija);
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Ataskaitų ir deklaracijų rengimas ir pateikimas kontroliuojančioms institucijoms (VMI, Sodra, Statistika);
 • Konsultacijų susijusių su Jūsų įmonės mokestine ar buhalterine apskaita teikimas.