Pagrindinis NPD

Nuo 2017 m. sausio 1 d. keitėsi neapmokestinamųjų pajamų dydžiai (toliau NPD). Nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojui su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kurios per mėnesį neviršija minimalios mėnesinės algos (toliau MMA), taikytinas mėnesio NPD yra 310 eurų (iki sausio 1 d. buvo 200 eurų). Nuo 2016 m. liepos 1 d. MMA yra lygi 380 eurų. Vadinasi, maksimalus 310 eurų mėnesio NPD taikomas tiems darbuotojams, kurių mėnesinės su darbo santykiais susijusios pajamos yra mažesnės arba lygios 380  eurų. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems taikomi fiksuoti NPD dydžiai), kurių pajamos viršija 380 eurų, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, kuri nuo 2017 m. sausio 1 d. taip pat pakeista:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 310 – 0.5*(gyventojo mėnesinės su darbo santykiais susijusios pajamos – 1 MMA dydis, kuris galiojo einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d.)

Taigi, pavyzdžiui jeigu gyvento mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ yra 400 eurų, tai mėnesio NPD apskaičiuojamas: NPD = 310 – 0.5*(400 – 380) = 310 – 0.5*20 = 300 eurų.

NPD taikomi riboto darbingumo asmenims

Gyventojams, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis, nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomas 380 eurų mėnesinis NPD (iki 2017 m. sausio mėn. buvo 270 eurų).

Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomas 320 eurų mėnesinis NPD (buvo 210 eurų).

Papildomas NPD

Už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnius, kurie dar mokosi mokyklose, papildomas NPD yra 200 eurų (iki 2017 m. sausio buvo 120 eurų). Mokestiniu laikotarpiu papildomas NPD vaikus kartu auginantiems tėvams (įtėviams) yra taikomas per pusę, tai reiškia, kad kiekvienam iš tėvų (įtėvių), nuo 2017 m. taikomo papildomo NPD dalis yra 100 eurų už vaiką.

Metinis papildomas NPD už vieną auginamą vaiką (įvaikį) 2017 m. sudarys 2400 eurų, už du vaikus – 4800 eurų ir t.t. Kartu vaikus auginantiems tėvams metinis NPD dydis dalinamas per pusę.

Maksimalus NPD dydis

Maksimalus metinis NPD (toliau MNPD) yra 3720 eurų. Tokio dydžio MNPD 2017 metų mokestiniu laikotarpiu yra taikomas tiems gyventojams, kurių 2017 m. pajamos neviršys 12 MMA, t.y. 4560 eurų (380*12 mėn.) sumos. Gyventojui taikytino MNPD suma apskaičiuojama pagal formulę: MNPD = 3720 – 0,5 x (GMP – 12 MMA dydžių, galiojusių einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną).